تبلیغات
نقطه سر خط - مطالب تصاویر علما
دوشنبه 26 فروردین 1392

آیت الله شهید سید محمد باقر صدر

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،به یاد شهیدان و ایثارگران ،
شنبه 17 فروردین 1392

آیت الله شهید قاضی طباطبایی

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،به یاد شهیدان و ایثارگران ،

شنبه 17 فروردین 1392

آیت الله شهید مدنی

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،به یاد شهیدان و ایثارگران ،


شنبه 17 فروردین 1392

آیت الله شهید صدوقی

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،به یاد شهیدان و ایثارگران ،


جمعه 16 فروردین 1392

آیت الله شهید اشرفی اصفهانی

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،به یاد شهیدان و ایثارگران ،


جمعه 16 فروردین 1392

مرحوم آیت الله اراکی

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،

جمعه 16 فروردین 1392

مرحوم آیت الله گلپایگانی

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،جمعه 16 فروردین 1392

شهید مطهری

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،به یاد شهیدان و ایثارگران ،جمعه 16 فروردین 1392

آیت الله شهید مرتضی مطهری

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،جمعه 16 فروردین 1392

مرحوم آیت الله ابن الرضا

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،


جمعه 16 فروردین 1392

مرحوم علامه محمد تقی جعفری

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،
یکشنبه 11 فروردین 1392

شهید محراب

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،

یکشنبه 11 فروردین 1392

استاد امام

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،
جمعه 9 فروردین 1392

آیت الله مرعشی نجفی

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،

جمعه 9 فروردین 1392

خادم امیرالمؤمنین

   نوشته شده توسط: احمد مقدم شاد    نوع مطلب :تصاویر علما ،تعداد کل صفحات: 3 1 2 3